ติดต่อโฆษณา

ขั้นตอนในการลงโฆษณา

  1.   ออกแบบโฆษณาตามขนาดให้ถูกต้อง เตรียมไว้(ขนาดดูได้จากหน้าเว็บ)
  2.   ถ่ายรูปตำแหน่งโฆษณาที่ต้องการลงมาด้วย ดูจากหน้าเว็บ
  3.   โอนเงิน
  4.   ติดต่อ คลิก

Banner โฆษณา

Banner แบบ Vdo หรือ Youtube