เพิ่มข้อมูลประกาศ

Step 1
ข้อมูลทั่วไป
Step 2
รูปภาพ

ถ้าลงสินค้าหลายตัว อย่าให้ รูปซ้ำ หัวข้อซ้ำ ไม่ควร ลงประกาศซ้ำ ๆ เปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนรูปบ้างก็ดี
การแก้ไขประกาศเดิม จะเป็นการดันประกาศโดยอัติโนมัติ